dilluns, 16 de setembre de 2013

Benvolguts pares i mares:

Comencem el curs 2013/2014 i per aquest motiu volem recordar-vos des de l’àrea d’educació física algunes qüestions importants pel bon funcionament de les classes.
Pel que fa a l’equipament bàsic obligatori hem de portar els següents elements:
Portar posat:
            .- Un xandall complert (preferiblement el de l’escola)
            .- Una samarreta (preferiblement la de l’escola)
           .-Un calçat adequat per la pràctica d’activitat física (preferiblement de cordons a partir de segon i amb una sola que no sigui molt prima)

Portar dins d’una bossa per canviar-se després de la sessió:


.- Una samarreta de recanvi
.- Una tovallola per la suor
            .- Una pinta o un raspallOBSERVACIONS:

.- Cal que tot l’equipament vagi marcat amb el NOM i el COGNOM.

.- Els alumnes que portin els cabells llargs cal que se’l recullin per fer classe.

.- És recomanable, per la seguretat dels propis alumnes, no portar rellotge, ni braçalets, ni penjolls al coll.

.- Els alumnes que no puguin realitzar activitat física per algun motiu caldrà que portin el justificant signat pels seus pares; si és un motiu mèdic s’haurà d’adjuntar el paper del metge. L’alumne farà una activitat paral·lela però exempta d’activitat física.

Rebeu una salutació,                    Dani Negre , mestre d’educació física

dilluns, 9 de setembre de 2013

Piscina curs 20013-2014

Benvolguts pares i mares:

Aquest curs 20013/2014 continuarem portant a terme la pràctica de la natació a la nostra piscina municipal.
Es començaran les activitats aquàtiques a partir del dia 30 de Setembre amb el grup de 3er A. 
Per aquest motiu i pel bon funcionament de l’activitat, fem un petit recordatori de tot el material que s’ha de portar:
L’equipament bàsic obligatori que hem de portar és el següent :
    .-   Un banyador adient per la pràctica de la natació (llarg).
   .-   Gorro de bany (sense gorro no podran fer la pràctica).
.-   Unes xancletes per moure’ns pel recinte de la piscina.

Portar dins d’una bossa per canviar-nos després de la sessió:
            .- Una samarreta de recanvi
                                         .- Roba interior de recanvi (mitjons i calçotets).
.- Una tovallola gran
OBSERVACIONS:

.- Cal que tot l’equipament vagi marcat amb el NOM i el COGNOM.
.- És recomanable, per la seguretat dels propis alumnes, no portar rellotge, ni braçalets, ni penjolls al coll.

.- Els alumnes dels cursos 4t , 2A i 2B (els de 2on quinzenalment) s’hauran d’anar a recollir a les 16:30h a la piscina municipal amb la màxima puntualitat possible.

.- Els alumnes dels cursos de 3r A i B s’hauran d’anar a recollir a les 13h a la piscina municipal amb la màxima puntualitat possible.

.- Els alumnes de 1er, els dijous (quinzenalment), han d’estar a les 9 del matí a la piscina municipal.

.- Si algun alumne no pot realitzar l’activitat a la piscina per algun motiu caldrà que porti el justificant signat pels seus pares; si és un motiu mèdic s’haurà d’adjuntar el paper del metge.

Rebeu una salutació, 

Daniel Negre, mestre d’educació física